Stolthet är ingen självklarhet.

S

tudier visar att 8 av 10 företag har värdeord på väggen, men att endast 2 av 10 lyckas bli värderingsstyrda.

  • Hur definierar ni stolthet på er arbetsplats?
  • Vad kännetecknar en stolt organisation?
  • Var är ni idag?
  • Hur ska jag som chef visa min stolthet på arbetsplatsen?
  • Hur kan ni öka stoltheten hos era medarbetare?

Att vara stolt som organisation.

Vi vet att stolta människor gör ett annat avtryck, såväl inom som utanför organisationer — tillstånd smittar!

Vi är stolta när ni är stolta.

Claudia coachade vår ledningsgrupp som hade friktioner och bristande förståelse. Utfallet blev fantastisk. Det innebar en betydlig bättre kommunikation samt ett mer effektiv samarbete, vilket resulterade i en ökad lönsamhet.

Anna Galaz, CEO | Stinaa J

I arbetet har Claudia fått personalen att öka sin självinsikt samt ökat deras förståelse för hur andra är, tänker och agerar. Resultatet av Claudias arbete har varit väldigt positivt och jag kan varmt rekommendera hennes arbete.

Mats Nyberg, Managing Director | Trippus Event Solutions

Det har alltid varit lika stimulerande och roligt att jobba med Claudia. Hon har alltid snabbt förstått mina behov jag har haft som chef. Hon är tydlig, rolig och pedagogisk.

Camilla Estlind, Interim Chef | Nacka Kommun

Stolthet som strategi…

…som leder till en stark kultur, kundupplevelser och tillväxt!

Vi är med dig hela vägen…

När forskning möter teknik.

V

år största utmaning inom åren har varit att nå ut till hela organisationen och därmed göra skillnad på riktigt. Det var just då vi träffade Wildfire.

Wildfire står med ett ben i psykologin och i tekniken med det andra. På så sätt utvecklades smarta och effektiva digitala verktyg. Dessa är lättanvända för kunden och hjälper ledningen att nå ut till hela organisation.

Det räcker inte längre att ledningen inser att kultur är viktigt. Man måste få med sig alla medarbetare!

Vilken kultur ska leda er organisation till framgång?

Kontakta oss, så berättar vi gärna mer!